V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky, prípadne mailom

Telefón: 046/5447967, 5447968
Mail: vekaterm@vekaterm.sk